ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Líšia sa predpokladané zmeny klímy v jednotlivých regiónoch?

HelpCenter FAQ

Zmena klímy postihuje všetky európske regióny, ale vplyvy hrozieb, ako sú záplavy a suchá, na ekosystémy, ľudské zdravie a spoločnosť, sa v jednotlivých regiónoch líšia. Rôzne riziká zhrnula EEA takto:

High res - CC Adaptation map

Pozrite si našu interaktívnu webovú správu o Meniacich sa klimatických nebezpečenstvách v Európe – interaktívnu publikáciu EEA založenú na indexoch a naše webové stránky  venované extrémnym poveternostným udalostiam.

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu