ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Kde sa môžem dostať k údajom o uvoľňovaní a prenosoch priemyselných znečisťujúcich látok?

HelpCenter FAQ

Portál priemyselných emisií (bývalý E-PRTR) je celoeurópsky register, ktorý poskytuje jednoducho dostupné kľúčové environmentálne údaje z priemyselných zariadení v členských štátoch Európskej únie a na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku, Srbsku a vo Švajčiarsku. Obsahuje údaje, ktoré každoročne nahlasuje viac ako 30 000 priemyselných zariadení vykonávajúcich 65 hospodárskych činností v celej Európe.

Permalinks

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: Priemysel
Akcie dokumentu