ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Kde sa môžem dostať k najnovším údajom o kvalite ovzdušia v Európe?

HelpCenter FAQ

K údajom a informáciám o kvalite ovzdušia v Európe, ktoré zhromaždila EEA, sa možno dostať v rámci nášho Centra údajov o znečistení ovzdušia. K dispozícii sú aj prehliadače kvality ovzdušia, ak by ste chceli skontrolovať kvalitu ovzdušia vo svojom regióne alebo meste. Pozrite si:

 

-          európsky ukazovateľ kvality ovzdušia,

-          prehliadač aktualizovaných údajov o kvalite ovzdušia,

-          prehliadač štatistických údajov o kvalite ovzdušia,

-          kvalita ovzdušia a COVID-19.

 

V centre údajov o znečistení ovzdušia máte možnosť stiahnuť si historické a súčasné údaje, z ktorých čerpajú uvedené prehliadače, a dostať sa k prehľadom jednotlivých krajín týkajúcim sa kvality ovzdušia.

 

A napokon každoročne zverejňujeme správy o kvalite ovzdušia v Európe

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu