ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Kde sa dozviem, aká je úroveň emisií CO2 nových osobných vozidiel a dodávkových vozidiel v Európe?

HelpCenter FAQ

EEA zhromažďuje a pravidelne zverejňuje údaje týkajúce sa nových osobných vozidiel a nových dodávkových vozidiel registrovaných v Európe v súlade s nariadením (EÚ) 2019/631. Údaje nahlasujú všetky členské štáty EÚ, Island (od roku 2018), Nórsko (od roku 2019) a Spojené kráľovstvo s cieľom vyhodnotiť efektívnosť nového vozového parku vrátane informácií o emisiách CO2 a množstve vozidiel. 

Platforma Európskej komisie CIRCABC poskytuje usmernenia a informácie o emisiách CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (vrátane osobných automobilov).

Permalinks

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: Doprava
Akcie dokumentu