ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Kde môžem nájsť údaje o skleníkových plynoch rozdelené podľa zdrojov a krajín?

HelpCenter FAQ

Údaje o emisiách skleníkových plynov a ich odstraňovaní, ktoré nahlasujú členské krajiny EEA Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) a EÚ/EEA v rámci mechanizmu EÚ na monitorovanie skleníkových plynov (členské štáty EÚ), sú dostupné v prehliadači údajov o skleníkových plynoch, ktorý vytvorila EEA. Tento prehliadač ukazuje najnovšie emisie, ktoré boli zaznamenané v ročných inventároch skleníkových plynov a umožňuje používateľom filtrovať údaje podľa krajiny, odvetvia, roku a skleníkových plynov. Celkový príspevok Európskej únie do inventára skleníkových plynov určený pre UNFCCC – na ktorom sa zakladajú emisie zobrazované v tomto prehliadači – je dostupný na stránke EEA s inventárom skleníkových plynov.

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu