ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Kde môžem nájsť najnovšie informácie o európskych lesoch?

HelpCenter FAQ

Európsky informačný systém o lesoch (FISE) je vstupnou bránou pre spoločné využívanie informácií s lesníckou komunitou týkajúcich sa lesného prostredia v Európe, jeho stavu a vývoja. V systéme FISE sa spájajú údaje, informácie a znalosti zhromaždené alebo odvodené prostredníctvom kľúčových politických stimulov týkajúcich sa lesov.

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu