ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Kde môžem nájsť aktualizované štatistiky o odpade?

HelpCenter FAQ

Odporúčame vám, aby ste si pozreli štatistiky o odpade, ktoré zverejňuje Eurostat a ktoré poskytujú najnovšie a najúplnejšie údaje o odpade. EEA má ukazovatele týkajúce sa recyklácie odpadu, tvorby odpadu a presmerovania odpadu zo skládok.

Permalinks

Akcie dokumentu