ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Čo znamenajú hodnoty ukazovateľa kvality ovzdušia?

HelpCenter FAQ

Európsky ukazovateľ kvality ovzdušia dopĺňajú správy týkajúce sa zdravia. V nich sa uvádzajú odporúčania pre obyvateľov vo všeobecnosti a pre citlivé skupiny, ako sú dospelí a deti s dýchacími problémami a dospelí so srdcovými ochoreniami. 

Odporúčania

Ukazovateľ kvality ovzdušiaObyvateľstvo vo všeobecnostiCitlivé skupiny obyvateľstva
Dobrá Kvalita ovzdušia je dobrá. Bez obáv sa môžete venovať svojim zvyčajným aktivitám vonku. Kvalita ovzdušia je dobrá. Bez obáv sa môžete venovať svojim zvyčajným aktivitám vonku.
Celkom dobrá Bez obáv sa môžete venovať svojim zvyčajným aktivitám vonku. Bez obáv sa môžete venovať svojim zvyčajným aktivitám vonku.
Priemerná Bez obáv sa môžete venovať svojim zvyčajným aktivitám vonku. Ak pociťujete príznaky problémov, zvážte obmedzenie náročných aktivít vonku.
Zlá Ak pociťujete príznaky, ako je pálenie očí, kašeľ alebo škrabanie v krku, zvážte obmedzenie náročných aktivít vonku. Ak pociťujete príznaky, zvážte obmedzenie fyzickej aktivity, a to najmä vonku.
Veľmi zlá Ak pociťujete príznaky, ako je pálenie očí, kašeľ alebo škrabanie v krku, zvážte obmedzenie náročných aktivít vonku. Ak pociťujete príznaky problémov, obmedzte fyzickú aktivitu, a to najmä vonku.
Mimoriadne zlá Obmedzte fyzickú aktivitu vonku. Vyhýbajte sa fyzickej aktivite vonku.

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu