ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Čo sú tuhé častice a aké majú účinky na zdravie ľudí?

HelpCenter FAQ

Tuhé častice pozostávajú zo zmesi pevných látok a kvapalných častíc. Niektoré tuhé častice sa dostávajú do vzduchu priamo, iné vznikajú, keď znečisťujúce látky, ktoré sa dostali do vzduchu z rôznych zdrojov, spolu reagujú v atmosfére. Tuhé častice môžu byť rôzne veľké, pričom tie, ktoré sú menšie ako 10 mikrometrov, sa môžu dostať do našich pľúc a spôsobiť vážne zdravotné problémy.

 

  • PM10 sú tuhé častice menšie ako 10 mikrometrov v priemere.
  • PM2,5 (alebo jemné častice) sú tuhé častice menšie ako 2,5 mikrometrov v priemere.

 

aj Svetová zdravotnícka organizácia považujú celkové množstvo PM10 a PM2,5 za ukazovateľ, na základe ktorého stanovujú svoje normy. 

Tuhé častice sú spájané s chorobami a úmrtiami na srdcové alebo pľúcne ochorenia. Svetová zdravotnícka organizácia zhromaždila dostatočné množstvo vedeckých dôkazov na to, aby mohla konštatovať, že najškodlivejším vystavením tuhým časticiam je dlhodobé vystavenie jemným časticiam (PM2,5). Ďalšie informácie nájdete v našej najnovšej správe o vplyve znečistenia ovzdušia na zdravie, v našej sekcii o znečistení ovzdušia a v Európskom atlase životného prostredia a zdravia.

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu