ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Čo sú to látky PFAS a aké nebezpečenstvo predstavujú pre moje zdravie?

HelpCenter FAQ

Perfluórované a polyfluórované alkylsulfonáty (PFAS) zahŕňajú vyše 4 700 chemických látok a ide o skupinu vo veľkom používaných umelých chemikálií, ktoré sa v priebehu času hromadia v ľudských telách a v životnom prostredí. Sú známe ako večné chemikálie, keďže v našom životnom prostredí a v našich telách zostávajú extrémne dlho. Môžu viesť k zdravotným problémom, ako je poškodenie pečene, ochorenie štítnej žľazy, obezita, problémy s plodnosťou a rakovina. Pozrite si náš prehľad s názvom Vznikajúce chemické riziká v Európe – PFAS a získajte ďalšie informácie. 

Problematike PFAS sa venuje aj iniciatíva EÚ v oblasti biomonitoringu človeka (HBM4EU). Iniciatíva HBM4EU predstavuje spoločné úsilie 30 krajín, EEA a Európskej komisie a bola založená v rámci programu Horizont 2020. Od roku 2017 do 2021 sa v rámci HBM4EU vytvorili poznatky, vďaka ktorým sa mohlo informovať o bezpečnom nakladaní s chemikáliami, a tak chrániť ľudské zdravie v Európe. Úvodné video iniciatívy HBM4EU si môžete pozrieť na _YouTube alebo si stiahnuť krátky prehľad projektu s názvom HBM4EU v skratke. 

Iniciatíva HBM4EU koordinuje a propaguje biomonitoring človeka v Európe a je schopná poskytnúť lepšie dôkazy o skutočnom vystavení občanov chemikáliám. Projekt okrem toho poskytuje aj rozsiahly výklad údajov o biomonitoringu človeka a možného vplyvu vystavenia chemikáliám na ľudské zdravie, pričom využíva najmodernejšie vedecké nástroje. 

Viac informácií o práci v oblasti PFAS vykonávanej v rámci iniciatívy HBM4EU môžete získať na jej webovej stránke o látkach. Na tejto webovej stránke sa môžete dozvedieť, v ktorých výrobkoch sa PFAS používajú, ktoré látky patria do tejto skupiny, ich nebezpečné vlastnosti, vystavenie týkajúce sa ľudí a politické otázky, na ktoré sa v rámci iniciatívy HBM4EU hľadá odpoveď prostredníctvom vykonávaného výskumu.

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu