ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Čo sú to F-plyny a prečo sú škodlivé?

HelpCenter FAQ

Fluórované skleníkové plyny (F-plyny) sú plyny vyrobené ľuďmi, ktoré majú celú škálu využití v priemysle. F-plyny sa často používajú ako náhrady za látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, pretože ony ozónovú vrstvu atmosféry nepoškodzujú. Sú to však silné skleníkové plyny s dokonca ešte väčším potenciálom otepľovania, než má oxid uhličitý (CO2). Preto vo veľkej miere prispievajú k zmene klímy. 

S cieľom kontrolovať emisie F-plynov vrátane neúplne fluórovaných uhľovodíkov (látky HFC) prijala Európska únia dva legislatívne akty: nariadenie o F-plynoch a smernicu o mobilných klimatizačných systémoch. EEA prispieva zhromažďovaním údajov, ktoré oznamujú spoločnosti v súvislosti s výrobou, dovozom, vývozom, ničením F-plynov a ich využívaním ako suroviny v EÚ. Tieto údaje sa každoročne zverejňujú v správe o fluórovaných skleníkových plynoch

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu