ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Čo robí EEA, aby monitorovala výsledky sektora dopravy v oblasti životného prostredia?

HelpCenter FAQ

EEA každoročne vypracúva správu o doprave a životnom prostredí a stručný prehľad o pokroku sektora dopravy pri plnení cieľov v oblasti životného prostredia a klímy. Správa každý rok obsahuje hĺbkovú analýzu rôznych tém týkajúcich sa dopravy a životného prostredia. Stručný prehľad vychádza z viacerých kľúčových ukazovateľov využívaných na sledovanie krátkodobých a dlhodobých environmentálnych výsledkov sektora dopravy v členských krajinách EEA. Najnovšia správa TERM o digitalizácii dopravného systému je k dispozícii tu. Najnovšie hodnotenie pokroku dosiahnutého na základe ukazovateľov pri dosahovaní kľúčových politických cieľov a zámerov súvisiacich s dopravou je k dispozícii tu.

Permalinks

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: Doprava
Akcie dokumentu