ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Čo ponúka služba monitorovania krajiny programu Copernicus?

HelpCenter FAQ

Služba monitorovania krajiny programu Copernicus (CLMS) poskytuje geografické informácie o krajinnej pokrývke širokej škále používateľov environmentálnych pozemných aplikácií. Poskytované informácie zahŕňajú využívanie pôdy, vlastnosti a zmeny krajinnej pokrývky, stav vegetácie a premenné veličiny kolobehu vody a energie z povrchu zeme. Bezplatne prístupné sú pre všetkých občanov alebo organizácie z celého sveta.

Permalinks

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: Využívanie pôdy
Akcie dokumentu