ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Čo nám hovoria každoročné správy s názvom Trendy a prognózy?

HelpCenter FAQ

Každoročná správa EEA Trendy a prognózy v Európe poskytuje aktuálne informácie o pokroku EÚ a európskych krajín v oblasti zmierňovania klímy, zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti. V správe sa konsolidujú a analyzujú rôzne neustále aktualizované zdroje údajov vrátane najnovších približných odhadov pokroku v poslednom roku. Takisto sa v nej venuje cieľom EÚ do roku 2030 a jej vízii klimatickej neutrality do roku 2050. Správu dopĺňajú interaktívne klimatické a energetické profily jednotlivých krajín.

Permalinks

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: Energia
Akcie dokumentu