ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Čo je to strata priepustnosti pôdy a prečo je dôležité ju monitorovať?

HelpCenter FAQ

Stratu priepustnosti pôdy možno vymedziť ako zničenie alebo zakrytie pôdy nepriepustným materiálom. Je jednou z hlavných príčin degradácie pôdy v EÚ. Strata priepustnosti často postihuje úrodnú poľnohospodársku pôdu, ohrozuje biodiverzitu, zvyšuje riziko záplav a nedostatku vody a prispieva ku globálnemu otepľovaniu. Od polovice 50. rokov 20. storočia sa celková rozloha miest v EÚ zvýšila o 78 %, čo značne prispelo k strate priepustnosti pôdy a jej negatívnym vplyvom. 

EEA vytvorila interaktívny prehliadač údajov, ktorý ukazuje stav a zmeny v strate priepustnosti povrchovej pôdy (meranej ako nepriepustnosť) v Európe za každé 3 roky v období rokov 2006 až 2015. Prehliadač umožňuje posudzovať stratu priepustnosti pôdy za konkrétne obdobie, ktorú možno analyzovať v rámci používateľom vymedzených priestorových jednotiek, ako sú administratívne regióny, biogeografické regióny alebo triedy krajinnej pokrývky.

Permalinks

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: Využívanie pôdy
Akcie dokumentu