ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Čo je to krajinná pokrývka CORINE?

HelpCenter FAQ

Koordinácia informácií o životnom prostredí (CORINE) je inventárom európskej krajinnej pokrývky rozdeleným do 44 rôznych tried krajinnej pokrývky. CORINE tiež ukazuje zmeny medzi triedami počas štyroch období od roku 1990. Krajinná pokrývka aj jej zmeny sú zobrazené vo vysokom rozlíšení na kartografickej mape. Databáza CORINE sa vytvára v spolupráci s európskymi krajinami. Údaje sú dostupné za roky 1990 – 2018 a možno si ich bezplatne stiahnuť na webovom sídle programu Copernicus alebo v datahube EEA.

Permalinks

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: Využívanie pôdy
Akcie dokumentu