ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Čo je potrebné na to, aby sa európske hospodárstvo stalo obehovejším?

HelpCenter FAQ

Dosiahnutím toho, že bude hospodárstvo obehovejšie, sa môže minimalizovať ťažba zdrojov a odpad, zlepšiť efektívne využívanie zdrojov, znížiť skleníkové plyny a ďalšie emisie a prispieť k zachovaniu biodiverzity. Európske hospodárstvo je však stále prevažne lineárne a prospelo by mu, aby sa porozmýšľalo nad zmenou spôsobu, akým sa výrobky a materiály navrhujú, vyrábajú, uvádzajú na trh, používajú a zhodnocujú. To si vyžaduje viac investícií do zvyšovania množstva sľubných inovácií a lepšieho monitorovania pokroku pri dosahovaní obehovosti. 

EEA vydala približne 20 publikácií, ktoré sa tejto témy týkajú a môžu pomôcť zodpovedať túto širokú otázku. Pozrite si napríklad publikácie Príprava cesty pre obehové hospodárstvo – pohľad na stav a možnosti, Obehové hospodárstvo a biohospodárstvo – partneri v udržateľnosti a Obehové už od návrhu – výrobky v obehovom hospodárstve. 

Ďalšie tituly nájdete v databáze publikácií EEA: publikácie EEA o obehovom hospodárstve.

Permalinks

Akcie dokumentu