ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Čo je biodiverzita a prečo je dôležité ju zachovať?

HelpCenter FAQ

Biodiverzita súhrnne označuje miliardy jedinečných živých organizmov, ktoré žijú na zemi, a ich vzájomnú interakciu. Predstavujú zásadný prvok našich životov, ale sú pod neustálou hrozbou. Hlavnou záťažou pre biodiverzitu sú zmeny vo využívaní pôdy (napr. odlesňovanie, intenzívna monokultúra, urbanizácia), priame využívanie, ako je lov zvierat alebo nadmerný rybolov, zmena klímy, znečistenie a invázne nepôvodné druhy. 

Zachovanie biodiverzity je prvoradé nielen pre jej hodnotu samu osebe, ale aj preto, že nám poskytuje napr. čistý vzduch, sladkú vodu, pôdu dobrej kvality a opeľovanie plodín. Pomáha nám bojovať proti zmene klímy a adaptovať sa na ňu a pomáha znižovať vplyv prírodných nebezpečenstiev. Preto má jej úbytok zásadné dôsledky pre spoločnosť, hospodárstvo a ľudské zdravie. 

Európsky informačný systém o prírode (EUNIS) poskytuje kľúčové údaje o druhoch, typoch biotopov a označených územiach.

Ďalšie informácie nájdete v Európskom informačnom systéme o biodiverzite (BISE).

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu