ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Aký vplyv má znečistenie environmentálnym hlukom na moje zdravie?

HelpCenter FAQ

Znečistenie environmentálnym hlukom, a to najmä hlukom z cestnej premávky, predstavuje v Európe čoraz väčší problém. Dlhodobé vystavenie hluku zo zdrojov v životnom prostredí, ako je cestná, železničná a letecká doprava, môže mať na zdravie rôzne vplyvy vrátane podráždenosti, porúch spánku, negatívnych vplyvov na kardiovaskulárny a metabolický systém, ako aj kognitívnych porúch u detí. EEA odhaduje, že každý rok sa v dôsledku environmentálneho hluku objaví 48 000 nových prípadov ischemickej choroby srdca a dochádza k 12 000 predčasným úmrtiam. Odhadujeme tiež, že 22 miliónov ľudí trpí vysokou mierou chronickej ťažkej podráždenosti a 6,5 milióna ľudí trpí ťažkou chronickou poruchou spánku. 

Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si našu najnovšiu správu Environmentálny hluk v Európe – 2020, navštívte európsku službu sledovania hluku a informačnú službu alebo si pozrite naše informačné prehľady o hluku pre jednotlivé krajiny.

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu