ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Aký pokrok dosiahla moja krajina, pokiaľ ide o nakladanie s odpadom a predchádzanie jeho vzniku, efektívne využívanie zdrojov a obehové hospodárstvo?

HelpCenter FAQ

Pozrite si naše mapy zamerané na profily krajín v oblasti efektívneho využívania zdrojov a odpadu a ukazovatele EEA v oblasti odpadu a zistite, ako je na tom vaša krajina, pokiaľ ide o nakladanie s komunálnym odpadom, predchádzanie vzniku odpadu, efektívne využívanie zdrojov a obehové hospodárstvo.

Permalinks

Akcie dokumentu