ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Aký je stav biodiverzity v mojej krajine?

HelpCenter FAQ

V článku o európskych chránených oblastiach sa dozviete, akú veľkú plochu pokrývajú tieto územia vo vašej krajine a môžete ju porovnať aj s ďalšími európskymi krajinami. Vnútroštátne správy týkajúce sa biodiverzity a informácie členských štátov týkajúce sa ukazovateľov sú dostupné na interaktívnej mape krajín v rámci platformy BISE.

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu