ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Aký čistý je vzduch, ktorý dýcham?

HelpCenter FAQ

Ak sa chcete dostať k aktualizovaným údajom o kvalite ovzdušia na miestnej a regionálnej úrovni, pozrite si európsky ukazovateľ kvality ovzdušia. Používateľom umožňuje získať informácie o kvalite ovzdušia v blízkosti monitorovacích staníc v jednotlivých krajinách, regiónoch a mestách. Tento ukazovateľ je založený na hodnotách koncentrácie až piatich hlavných znečisťujúcich látok (PM10, PM2,5, O3, NO2, SO2) a vypočítava sa každú hodinu pre vyše 2 000 staníc monitorovania kvality ovzdušia v celej Európe, pričom využíva aktualizované údaje, ktoré nahlasujú členské krajiny EEA, krajiny, ktoré s ňou spolupracujú, a ďalšie krajiny, ktoré tieto údaje nahlasujú dobrovoľne. 

Používatelia sa k týmto aktualizovaným údajom o kvalite ovzdušia môžu dostať aj prostredníctvom prehliadača aktualizovaných údajov o kvalite ovzdušia, ktorý ukazuje hodinové a denné údaje.

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu