ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Ako znečistenie ovzdušia ovplyvňuje moje zdravie?

HelpCenter FAQ

Znečistenie ovzdušia je hlavnou príčinou predčasných úmrtí a ochorení a predstavuje najväčšie environmentálne riziko pre zdravie v Európe. Srdcové ochorenie a infarkt sú najčastejším dôvodom predčasného úmrtia, ktoré možno prisúdiť znečisteniu ovzdušia, a po nich nasledujú pľúcne ochorenia a rakovina pľúc. 

Účinky znečistenia ovzdušia na zdravie nezávisia len od vystavenia, ale aj od zraniteľnosti osôb. Zraniteľnosť sa môže zvyšovať vekom, existujúcimi zdravotnými problémami alebo určitým správaním. Viac informácií nájdete v našej správe s názvom Nerovné vystavenie a nerovné vplyvy: sociálna zraniteľnosť voči znečisteniu ovzdušia, hluku a extrémnym teplotám v Európe.

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu