ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Ako získam informácie o verejnom obstarávaní a zadávaní zákaziek v EEA?

HelpCenter FAQ

Všetky informácie o zadávaní zákaziek v EEA sú uvedené na našom webovom sídle: http://www.eea.europa.eu/about-us/tenders. Ak máte záujem, môžete túto časť webového sídla pravidelne kontrolovať, či nebolo vyhlásené verejné obstarávanie týkajúce sa služieb, ktoré ponúka vaša spoločnosť.

Permalinks

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: Podnikanie s EEA
Akcie dokumentu