ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Ako vplýva zmena klímy na naše zdravie a blahobyt?

HelpCenter FAQ
Zmeny klimatických podmienok, predovšetkým stúpajúce teploty a vlny horúčav, ohrozujú zdravie a blahobyt ľudí v Európe na mnohých úrovniach.

Správa EEA s názvom Klimatická zmena ako hrozba pre zdravie a blahobyt ľudí v Európe: vlny horúčav a infekčné choroby je venovaná ohrozeniam, ktoré predstavujú dlhodobo zvýšené teploty, a poukazuje na stúpajúci počet úmrtí a zníženú produktivitu práce v ich dôsledku. Počas vĺn horúčav sa predovšetkým v zraniteľných skupinách zaznamenáva vyšší podiel úmrtí na srdcové a respiračné choroby a negatívny vplyv je znásobený efektom teplotného ostrova v mestách.

Infekčné choroby senzitívne na zmenu klímy predstavujú ďalšiu novú hrozbu. Klimatické podmienky uľahčujú vznik a prenos infekčných chorôb senzitívnych na klímu, ako sú napríklad malária, horúčka dengue alebo západonílska horúčka, a rozširujú riziko prenosu aj do predtým nezasiahnutých oblastí Európy. Dlhšie obdobia prenosu a väčšie rozšírenie prenášačov vedú k pribúdaniu lokálnych ohnísk.

Je nevyhnutné, aby sa na zmiernenie vplyvu na zdravie prijali primerané a okamžité opatrenia.

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu