ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Ako vnútroštátne priemyselné odvetvia prispievajú k spotrebe, emisiám a tvorbe odpadu?

HelpCenter FAQ

EEA vypracovala profily krajín týkajúce sa priemyselného znečistenia, v ktorých sú zhrnuté kľúčové údaje súvisiace s priemyslom. V profiloch krajín sa skúmajú hospodárske náklady priemyselného znečistenia, ako aj spotreba energie a vody, emisie do vody a tvorba odpadu.

Permalinks

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: Priemysel
Akcie dokumentu