ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Ako sa jednotlivé spôsoby dopravy podieľajú na emisiách skleníkových plynov?

HelpCenter FAQ

Podiel jednotlivých spôsobov dopravy na emisiách skleníkových plynov sa vypočítava s využitím vnútroštátnych emisií nahlásených Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) a mechanizmu EÚ na monitorovanie skleníkových plynov a je k dispozícii pod ukazovateľom EEA Emisie skleníkových plynov z dopravy v Európe.

Permalinks

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: Doprava
Akcie dokumentu