ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Ako nám energia z obnoviteľných zdrojov pomáha dosiahnuť ciele EÚ v oblasti klímy a energetiky?

HelpCenter FAQ

Európsky energetický systém prechádza rýchlymi zmenami, ktoré majú nasmerovať hospodárstvo EÚ k uhlíkovej neutralite a udržateľnému a efektívnemu využívaniu zdrojov. Energia z obnoviteľných zdrojov má pre túto zmenu zásadný význam. Úsilie EÚ o zdvojnásobenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov vo svojej konečnej spotrebe sa vyplatilo. Množstvo využívaných fosílnych palív a s nimi súvisiacich emisií skleníkových plynov značne pokleslo. Hoci energia z obnoviteľných zdrojov prispieva k znižovaniu niektorých látok znečisťujúcich ovzdušie, napríklad oxidu siričitého, výsledky nie sú vždy pozitívne. Napríklad v krajinách, kde sa od roku 2005 významne zvýšilo spaľovanie biomasy, sa takisto zvýšili emisie niektorých látok znečisťujúcich ovzdušie, ako sú napríklad tuhé častice. 

Ďalšie informácie nájdete v našom prehľade s názvom Energia z obnoviteľných zdrojov v Európe je kľúčová pre klimatické ciele, ale je potrebné venovať pozornosť znečisťovaniu ovzdušia. V správe o energii z obnoviteľných zdrojoch sa uvádzajú najnovšie trendy, pokiaľ ide o viacero technológií využívajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov v oblasti elektriny, vykurovania a chladenia a dopravy, ako aj v jednotlivých krajinách. Tabuľka vplyvu energie z obnoviteľných zdrojov navyše ukazuje vplyv spotreby energie z obnoviteľných zdrojov na používanie fosílnych palív, emisie skleníkových plynov a znečistenie ovzdušia od roku 2005.

Permalinks

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: Energia
Akcie dokumentu