ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Ako môžu čisté vozidlá, zdaňovanie a alternatívne palivá prispieť k dosiahnutiu udržateľného sektora dopravy?

HelpCenter FAQ

Doprava je kľúčovým zdrojom tlakov na životné prostredie v Európe, a to najmä skleníkových plynov, látok znečisťujúcich ovzdušie a hluku. Zaberá tiež veľké oblasti pôdy a prispieva k rozrastaniu miest, fragmentácii biotopov a zhutňovaniu povrchov. Cestná doprava je zodpovedná za veľkú časť týchto nepriaznivých účinkov. EÚ sa preto snaží o dlhodobý cieľ bezuhlíkového a neznečisťujúceho systému dopravy. Technické riešenia a zelené stimuly sú dôležitou súčasťou stratégie EÚ na dosiahnutie tohto cieľa. Technologické riešenia sa líšia od podpory elektrických vozidiel ako alternatívy k bežným technológiám spaľovacích motorov až po podporu dopravných palív z obnoviteľných zdrojov. Takýto pokrok zohráva dôležitú úlohu pri znižovaní emisií do atmosféry, a tým aj pri znižovaní ich vplyvov na klímu a kvalitu ovzdušia. Tieto riešenia môžu takisto viesť k väčšej nezávislosti od fosílnych palív a úľave od nestabilných cien ropy. Stimuly na ponúkanie týchto čistejších technológií na trhu spolu s environmentálnym zdaňovaním zvyšujú pozitívne účinky tohto pokroku a poskytujú potrebnú motiváciu k inováciám a nákupom zohľadňujúcim životné prostredie. 

Ďalšie informácie na túto tému nájdete v, pozrite si našu konkrétnu webovú stránku o Elektrických vozidláchoddiele 16.4 správy z roku 2020 s názvom Európske životné prostredie – stav a výhľady, o systéme mobility; správe TERM 2018 – Elektrické vozidlá z hľadiska životného cyklu a obehového hospodárstva alebo v našom prehľade Fiškálne nástroje, ktoré uprednostňujú elektrické automobily pred bežnými, sú ekologickejšie

Permalinks

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: Doprava
Akcie dokumentu