ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Ako môže európska stratégia Z farmy na stôl pomôcť dosiahnuť potravinový systém priaznivý k životnému prostrediu?

HelpCenter FAQ

Ako súčasť Európskej zelenej dohody pomôže stratégia Z farmy na stôl prepracovať naše potravinové systémy, ktoré v súčasnosti zodpovedajú za veľké množstvo globálnych emisií skleníkových plynov, spotrebúvajú množstvo prírodných zdrojov a často vedú k strate biodiverzity a negatívnym účinkom na zdravie. Cieľom tejto stratégie bude znížiť používanie pesticídov, riešiť problematiku prebytku živín a antimikrobiálnej rezistencie a posilniť ekologické poľnohospodárstvo v EÚ. Jej cieľom je vytvoriť zdravý potravinový systém, zmierniť vplyvy poľnohospodárstva na zmenu klímy, zvrátiť stratu biodiverzity a vytvárať spravodlivejšie hospodárske príjmy pre ľudí pracujúcich v tomto sektore. S týmto prechodom pomôžu viaceré poradenské služby, ako aj finančné nástroje a výskum a vývoj. 

Pozrite si článok EEA s názvom Zmena jedálnička, zmena krajiny – poľnohospodárstvo a potraviny v Európe a spoznajte ďalší pohľad na túto tému.

Permalinks

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: Poľnohospodárstvo
Akcie dokumentu