ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Ako EÚ rieši zmenu klímy?

HelpCenter FAQ

EÚ bojuje proti zmene klímy prostredníctvom ambicióznych politík doma a v úzkej spolupráci s medzinárodnými partnermi. EÚ a jej členské štáty sú stranami Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), Kjótskeho protokolu a Parížskej dohody. EÚ je na ceste k splneniu svojho cieľa znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020 a prijala kľúčové zákony a opatrenia na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030. EÚ sa chce do roku 2050 stať prvým klimaticky neutrálnym kontinentom.

Činnosť v oblasti klímy je tiež ústredným prvkom Európskej zelenej dohody – ambiciózneho balíka opatrení od zníženia emisií skleníkových plynov po investície do špičkového výskumu a inovácií a zachovania prirodzeného prostredia v Európe.

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu