ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Aké sú vplyvy zmeny klímy v Európe?

HelpCenter FAQ

Európa sa otepľuje väčšou rýchlosťou ako celosvetový priemer. Ku klimatickej zmene dochádza už teraz a v budúcnosti bude závažnejšia, a to aj v prípade, že sa zníženie emisií skleníkových plynov ukáže ako účinné. Vplyvy však budú oveľa menej závažné, ak sa vďaka úsiliu o zníženie emisií podarí udržať celosvetový nárast teploty značne pod 2 °C (ako sa vyžaduje v Parížskej dohode). Akýkoľvek scenár týkajúci sa emisií, pri ktorom sa prekročí táto hodnota, by viedol k podstatne väčšej zmene klímy a s ňou súvisiacich vplyvov. 

Extrémne počasie a hrozby súvisiace s klímou, ako sú horúčavy, záplavy a suchá, sa v mnohých regiónoch budú vyskytovať častejšie a intenzívnejšie. To povedie k nepriaznivým účinkom na ekosystémy, hospodárske sektory a ľudské zdravie a pohodu. Minimalizácia hrozieb vyplývajúcich z globálnej zmeny klímy si preto okrem opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov vyžaduje aj cielené opatrenia na adaptáciu na vplyvy zmeny klímy. Adaptácia musí byť prispôsobená konkrétnym okolnostiam v rôznych európskych regiónoch a mestách. 

Ďalšie informácie nájdete na našej tematickej stránke o Extrémnom počasí a našom špecializovanom portáli o Extrémnom letnom počasí. Môžete si tiež prečítať našu webovú správu o meniacich sa klimatických rizikách v Európe alebo naše mapy príbehov o klimatickej zmene.

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu