ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Aké sú hlavné zdroje znečistenia vody?

HelpCenter FAQ

Mnohé ľudské činnosti môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu riek, jazier, morí a podzemných vôd. Kvalitu vody ovplyvňujú priame vstupy, napríklad z tovární alebo čistiarní odpadových vôd, tzv. bodových zdrojov znečistenia. Takisto ju ovplyvňuje znečistenie z rozšírených zdrojov, ako sú živiny a pesticídy z poľnohospodárskych činností a znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia v rámci priemyselných činností, ktoré potom padajú späť na zem a do mora, tzv. rozptýlené znečistenie. Hlavným bodovým zdrojom znečistenia vody je kanalizácia a čistiarne odpadových vôd a, pokiaľ ide o rozptýlené znečistenie, hlavnými zdrojmi sú poľnohospodárstvo a elektrárne na fosílne palivo (cez ovzdušie). Treba upozorniť, že hoci sa čistiarne odpadových vôd označujú ako bodové zdroje, nie sú skutočným zdrojom, keďže spracúvajú to, čo splachujeme do záchodov a odtokov. 

Ak chcete zistiť viac, prezrite si obsah našej stránky Voda a morské prostredie.

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu