ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Aká je kvalita vody v mojom regióne?

HelpCenter FAQ

V smernici EÚ o vode určenej na kúpanie sa od členských štátov vyžaduje, aby určili obľúbené miesta na kúpanie v sladkých a pobrežných vodách a monitorovali ich s cieľom získať ukazovatele mikrobiologického znečistenia (a iných látok) počas kúpacej sezóny od mája do septembra. EEA tieto informácie zverejňuje vo svojom prehliadači stavu vody určenej na kúpanie.

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu