Plánujete ďalšiu cestu lietadlom na obchodné stretnutie?

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Zvykajte si na to, že budete uvažovať o telefonickej konferencii alebo videokonferencii ako o prvej možnosti.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100