următorul
anteriorul
articole

Despre deşeuri şi resurse materiale

Pagină Data ultimei modificări 2016-06-03
Economia europeană are la bază un nivel ridicat de consum de resurse. Aici se includ materii prime (cum ar fi metalele, mineralele sau lemnul pentru construcţii), energie şi sol. Principalele forţe conducătoare ale consumului de resurse din Europa sunt creşterea economică, dezvoltările tehnologice şi modelele schimbătoare de producţie şi consum. Aproximativ o treime din resursele utilizate sunt transformate în deşeuri şi emisii. Aproximativ patru tone de deşeuri pe cap de locuitor sunt generate în fiecare an în ţările membre ale AEM. Fiecare cetăţean european aruncă în medie 520 de kg de deşeuri menajere pe an şi această cifră este estimată a creşte.

În cadrul UE-15, utilizarea de materiale s-a schimbat puţin în ultimele decenii şi rămâne la aproape 15-16 tone pe cap de locuitor pe an. Totuşi, acest număr variază considerabil de la ţară la ţară, de la o cantitate de vreo 12 tone pe cap de locuitor în Italia la 38 de tone pe cap de locuitor în Finlanda. Materialele de construcţii au cea mai mare proporţie, urmate de combustibili fosili şi biomasă. Eficienţa utilizării resurselor este de câteva ori mai mare în UE-15 decât în noile state membre ale UE sau ţările din Sud-Estul Europei. Estimările pentru 2020 indică faptul că utilizarea resurselor în UE va continua să crească.

Utilizarea resurselor este, de asemenea, în creştere şi în alte regiuni ale lumii. Aceasta se datorează în parte consumului crescut de bunuri şi servicii din Europa, deseori bazat pe resurse extrase din aceste alte regiuni.

UE urmăreşte să „îmbunătăţească eficienţa resurselor în vederea reducerii utilizării în ansamblu a resurselor naturale neregenerabile şi a impacturilor aferente utilizării de materii prime asupra mediului, prin urmare utilizând resurse naturale regenerabile la o rată care să nu depăşească capacitatea de regenerare a acestora; (Strategia UE revizuită de dezvoltare durabilă, 2006).

Consumul ridicat de resurse în Europa creează presiuni asupra mediului nu doar în Europa, ci şi în alte regiuni din lume. Aceste presiuni includ epuizarea resurselor neregenerabile, utilizarea intensivă a resurselor regenerabile, transporturile, emisii mari în apă, aer şi sol provenite din activităţi miniere, precum şi producţia, consumul şi producerea de deşeuri. Se acceptă în general că există limite fizice pentru creşterea continuă a utilizării resurselor. Locuinţele, alimentele şi mobilitatea justifică cea mai mare cotă de utilizare a resurselor şi de exercitare a presiunii asupra mediului.

Eliminarea deşeurilor poate cauza o serie de impacturi asupra sănătăţii şi a mediului, inclusiv emisiile în aer, apa de suprafaţă şi pânza freatică, în funcţie de modul în care acestea sunt gestionate. Deşeurile reprezintă, de asemenea, o pierdere de resurse naturale (cum ar fi metalele sau alte materiale reciclabile pe care le conţin sau potenţialul acestora ca sursă de energie). Prin urmare, buna gestionare a deşeurilor poate proteja sănătatea publică şi calitatea mediului, în acelaşi timp susţinând conservarea resurselor naturale.

Cele mai mari fluxuri de deşeuri din Europa provin din construcţii sau demolări şi totodată din activităţile de fabricaţie. Majoritatea deşeurilor municipale din UE se mai trimit încă la depozite de deşeuri (45%). Totuşi, tot mai multe deşeuri municipale sunt reciclate sau compostate (37%) sau incinerate cu recuperare de energie (18%).

 

Permalinks

Acţiuni asupra documentului