următorul
anteriorul
articole

HelpCenter FAQ

Unde pot accesa date privind emisiile de gaze cu efect de seră defalcate pe surse și pe țări?

HelpCenter FAQ

Datele privind emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră (GES) raportate de țările membre ale AEM către Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) și către UE/AEM în cadrul mecanismului UE de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră (statele membre ale UE) pot fi accesate din vizualizatorul de date al AEM privind gazele cu efect de seră. Acest vizualizator indică cele mai recente emisii raportate în cadrul inventarelor anuale ale GES și permite utilizatorilor să filtreze datele în funcție de țară, sector, an și GES. Inventarul GES complet transmis de Uniunea Europeană către CCONUSC — care stă la baza emisiilor prezentate în cadrul acestui vizualizator — poate fi accesat pe pagina AEM privind inventarul gazelor cu efect de seră.

Permalinks

Acţiuni asupra documentului