următorul
anteriorul
articole

HelpCenter FAQ

În ce fel ne ajută energia din surse regenerabile să atingem țintele UE privind clima și energia?

HelpCenter FAQ

Sistemul energetic european se schimbă rapid în vederea realizării unei economii UE neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon, precum și a utilizării sustenabile și eficiente a resurselor. Energia din surse regenerabile este fundamentală pentru realizarea acestei transformări. Eforturile UE de a dubla ponderea surselor de energie regenerabilă în consumul final au dat roade; cantitatea de combustibili fosili utilizați și emisiile aferente de gaze cu efect de seră s-au redus considerabil. Energia din surse regenerabile a contribuit și la reducerea anumitor poluanți atmosferici, cum ar fi dioxidul de sulf, dar nu toate rezultatele sunt pozitive. De exemplu, în țările în care arderea biomasei a crescut semnificativ din 2005, au crescut și emisiile anumitor poluanți atmosferici, cum ar fi particulele în suspensie. 

Pentru mai multe informații, consultați nota noastră de informare Energia din surse regenerabile în Europa: esențială pentru obiectivele de climă, dar atenție la poluarea aerului. Raportul privind energia din surse regenerabile indică tendințele recente ale diverselor tehnologii energetice bazate pe surse regenerabile pentru electricitate, încălzire și răcire și, respectiv, transporturi, inclusiv pe țări. De asemenea, tabloul de bord privind impactul energiei din surse regenerabile prezintă estimări ale impactului consumului de energie din surse regenerabile asupra utilizării combustibililor fosili, a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și a poluării aerului începând cu 2005.

Permalinks

Tag-uri

Tag-uri
Tag-uri Energia
Acţiuni asupra documentului