următorul
anteriorul
articole

HelpCenter FAQ

De ce nu sunt disponibile datele din anul precedent privind emisiile de gaze cu efect de seră?

HelpCenter FAQ

Părțile la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) transmit anual inventare de gaze cu efect de seră (GES) pentru anii cuprinși între 1990 și anul calendaristic curent (t) minus doi (t-2), pentru emisiile și absorbțiile din aria vizată (adică emisiile care au loc pe teritoriile lor). Cele mai recente date sunt disponibile în vizualizatorul de date al AEM privind gazele cu efect de seră. De asemenea, există estimări indirecte ale emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul t-1 și prognoze privind emisiile de gaze cu efect de seră. În plus, emisiile raportate prin sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii sunt de asemenea disponibile cu întârziere de un an.

Permalinks

Acţiuni asupra documentului