următorul
anteriorul
articole

HelpCenter FAQ

De ce avem nevoie pentru a face economia Europei mai circulară?

HelpCenter FAQ

Realizarea unei economii mai circulare poate să minimizeze extragerea de resurse și deșeurile, să eficientizeze utilizarea resurselor, să reducă emisiile de gaze cu efect de seră și alte emisii și să contribuie la conservarea biodiversității. În acest moment, economia Europei este însă în mare parte liniară și ar avea de câștigat de pe urma regândirii modului în care sunt concepute, fabricate, comercializate, utilizate și recuperate produsele și materialele. Acest lucru presupune mai multe investiții în materializarea pe scară largă a inovațiilor promițătoare și o monitorizare mai eficientă a progresului către circularitate. 

AEM a produs aproximativ 20 de publicații care tratează subiectul și care pot ajuta la găsirea unui răspuns la această întrebare generală. Vă rugăm să consultați, de exemplu, publicațiile Paving the way for a circular economy – insights on status and potentials (Calea către o economie circulară – detalii privind starea și potențialul), The circular economy and the bioeconomy – partners in sustainability (Economia circulară și bioeconomia – parteneri în sustenabilitate) și Circular by design – Products in the circular economy (Circulare chiar din faza de proiectare – Produsele în economia circulară). 

În biblioteca de publicații AEM puteți găsi mai multe titluri: Publicații AEM privind economia circulară

Permalinks

Acţiuni asupra documentului