următorul
anteriorul
articole

HelpCenter FAQ

Cum se adaptează oamenii și orașele la schimbările climatice?

HelpCenter FAQ

Schimbările climatice au loc chiar în acest moment și se vor agrava în viitor, chiar dacă eforturile globale de reducere a emisiilor se vor dovedi eficace. Fenomenele meteorologice și climatice extreme care generează pericole precum inundații și secetă vor deveni mai frecvente și mai intense în numeroase regiuni. Acest lucru va duce la multe efecte adverse asupra ecosistemelor, a sectoarelor economice și a sănătății și bunăstării oamenilor. Prin urmare, este crucial să se întreprindă acțiuni de adaptare la impactul schimbărilor climatice, personalizate în funcție de circumstanțele specifice fiecărei regiuni a Europei. Iată câteva exemple de măsuri de adaptare: 

Pentru oameni și gospodării:

  • colectarea apei de ploaie (ex. pentru udarea grădinilor sau spălarea mașinilor) pentru economisirea apei potabile și reducerea presiunii asupra sistemelor de canalizare în timpul precipitațiilor abundente;
  • plantarea de copaci pentru umbrire în timpul episoadelor de caniculă;
  • izolarea caselor pentru reducerea nevoii de răcorire vara (și de încălzire iarna). 

Pentru orașe și autorități locale:

  • mai multe spații verzi (ex. pentru limitarea efectului de insulă de căldură urbană sau cu rol de grădini de ploaie în timpul precipitațiilor abundente);
  • adaptarea codurilor de construcție la viitoarele condiții climatice și fenomene meteorologice extreme;
  • construirea de mijloace de apărare împotriva inundațiilor și creșterea nivelurilor de protecție împotriva inundațiilor, inclusiv prin soluții bazate pe natură și abordări ecosistemice acolo unde este posibil. 

Pentru părțile interesate din cadrul sectoarelor afectate:

  • promovarea utilizării mai eficiente a resurselor limitate de apă, de exemplu prin reutilizarea apelor reziduale tratate;
  • dezvoltarea unor culturi rezistente la secetă;
  • selectarea unor specii de arbori și practici silvice mai puțin vulnerabile la furtuni și incendii;
  • rezervarea unor coridoare de teren care să ajute la migrarea speciilor. 

Pentru mai multe informații, consultați portalul Climate-ADAPT.

Permalinks

Acţiuni asupra documentului