următorul
anteriorul
articole

HelpCenter FAQ

Cum putem reduce impactul căldurii asupra sănătății?

HelpCenter FAQ
Aproape toate decesele asociate cu temperaturile mari pot fi prevenite în context european. Monitorizarea și supravegherea amenințărilor legate de climă, împreună cu planurile de acțiune privind sănătatea pe timp de caniculă și alte măsuri locale, ar fi eficace pentru a reduce impactul căldurii asupra sănătății.

Raportul EEA intitulat Climate change as a threat to health and well-being in Europe: focus on heat and infectious diseases (Schimbările climatice ca amenințare la adresa sănătății și stării de bine în Europa: căldura și bolile infecțioase) analizează măsurile de reducere a impactului căldurii și bolilor infecțioase asupra sănătății în Europa. Reducerea impactului căldurii asupra sănătății necesită punerea în aplicare a unei game largi de soluții, și anume sisteme de avertizare timpurie, planuri eficiente de acțiune în domeniul sănătății pe timp de caniculă, crearea mai multor zone verzi și umbrite în orașe, proiectarea și construcția corespunzătoare a clădirilor și ajustarea timpului și condițiilor de lucru  pentru ca oamenii să fie mai puțin expuși. O mai bună pregătire a sectorului asistenței medicale și reziliența unităților de asistență medicală la pericolele climatice ar garanta că sistemele de sănătate au capacitatea și cunoștințele necesare pentru a răspunde în mod eficient cererii crescute de îngrijire sau de diagnosticare a pacienților. 


UE, deși are competențe limitate în domeniul sănătății, poate sprijini statele membre prin facilitarea dezvoltării cunoștințelor și a schimbului de cunoștințe prin programe de cercetare și inițiative specifice, cum ar fi Observatorul european al climei și sănătății sau Autoritatea pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară. În plus, propunerile de reglementare, cum ar fi cele privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate, pot consolida și rolul UE în dezvoltarea sistemelor de avertizare timpurie și în abordarea amenințărilor asociate schimbărilor climatice. 

Permalinks

Tag-uri

Acţiuni asupra documentului