următorul
anteriorul
articole

HelpCenter FAQ

Cum pot fi transformate deșeurile într-o resursă?

HelpCenter FAQ

Atunci când ne gândim să transformăm deșeurile într-o resursă, descriem o economie circulară. Aceasta este o abordare sistemică în care nu se mai urmează modelul liniar de tip „luăm-fabricăm-aruncăm”, ci se adoptă un model circular în care valoarea produselor și a materialelor se menține în economie cât mai mult timp. Deșeurile și utilizarea resurselor sunt reduse la minimum, iar când un produs ajunge la finalul ciclului de viață, este reparat, recondiționat, reutilizat sau reciclat pentru a i se da o valoare nouă. 

Pentru a transforma deșeurile într-o resursă, obiectivele de gestionare a deșeurilor trebuie corelate cu obiectivele de tranziție la o economie circulară. Într-o economie circulară, industria deșeurilor devine un partener-cheie de afaceri. Se generează astfel fluxuri de deșeuri de înaltă calitate pentru reciclare și recuperare. Principalele fluxuri de deșeuri sunt cele municipale, cele provenite de la ambalaje, deșeurile alimentare, biodeșeurile și materiile prime critice. 

Aflați mai multe despre această temă pe pagina noastră privind utilizarea eficientă a resurselor și deșeurile.

Permalinks

Acţiuni asupra documentului