următorul
anteriorul
articole

HelpCenter FAQ

Cum pot depune o plângere la nivelul UE?

HelpCenter FAQ

Conform Tratatului de instituire a Comunității Europene, Comisia Europeană răspunde de asigurarea faptului că dreptul Comunității Europene este aplicat corect. Orice persoană poate depune plângere la Comisia Europeană împotriva unui stat membru european cu privire la o măsură pe care o consideră incompatibilă cu dreptul comunitar. Pentru a fi admisibilă însă, plângerea trebuie să se refere la o încălcare a dreptului comunitar de către un stat membru. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați următoarele pagini web: Depuneți o plângere la nivelul UE și Plângeri, petiții și alte surse de informații privind încălcarea obligațiilor. 

Rețineți că întotdeauna trebuie să contactați mai întâi autoritățile locale, regionale și/sau naționale.

Permalinks

Acţiuni asupra documentului