următorul
anteriorul
articole

HelpCenter FAQ

Cum pot ajuta vehiculele mai nepoluante, taxarea și combustibilii alternativi la realizarea unui sector al transporturilor sustenabil?

HelpCenter FAQ

Transportul este una dintre sursele principale de presiune asupra mediului în Europa, în special prin emisiile de gaze cu efect de seră, prin poluanții atmosferici și prin zgomot. De asemenea, presupune ocuparea unor fâșii întinse de teren și contribuie la expansiunea urbană, la fragmentarea habitatelor și la impermeabilizarea suprafețelor. Traficul rutier este responsabil pentru o mare parte a acestor efecte negative. De aceea, Uniunea Europeană s-a angajat ca, pe termen lung, să decarbonizeze sistemul de transport și să-l transforme într-unul nepoluant. Soluțiile tehnice și stimulentele „verzi” reprezintă o parte importantă a strategiei UE înspre atingerea acestui obiectiv. Soluțiile tehnologice variază de la promovarea vehiculelor electrice ca alternative la tehnologiile convenționale ale motoarelor cu combustie până la promovarea combustibililor de transport din surse regenerabile. Aceste progrese au un rol important în reducerea emisiilor în atmosferă și, ca atare, în reducerea impactului asupra climei și a calității aerului. De asemenea, aceste soluții pot duce la o independență mai mare față de combustibilii fosili și la eliminarea problemei prețurilor instabile ale petrolului. Stimulentele pentru aducerea acestor tehnologii mai curate pe piață, combinate cu taxele de mediu, amplifică efectele pozitive ale acestor progrese și impulsionează inovarea și achizițiile responsabile față de mediu. 

Pentru informații suplimentare pe această temă, consultați secțiunea 16.4 a raportului Mediul European – Starea și perspectiva 2020, referitoare la sistemul de mobilitate, raportul TERM 2018 – Vehiculele electrice din punctul de vedere al ciclului de viață și al economiei circulare sau nota noastră de informare Instrumentele financiare care favorizează vehiculele electrice în detrimentul celor convenționale sunt mai ecologice.

Permalinks

Tag-uri

Tag-uri
Tag-uri Transporturile
Acţiuni asupra documentului