următorul
anteriorul
articole

HelpCenter FAQ

Cum ajută UE la protejarea zonelor naturale și a biodiversității?

HelpCenter FAQ

La nivelul UE, natura și biodiversitatea sunt protejate prin mai multe legi. Pilonii legislației UE privind natura sunt Directiva privind păsările și Directiva privind habitatele. În plus, UE a adoptat Strategia privind biodiversitatea pentru 2030, un plan cuprinzător și ambițios, pe termen lung, de protejare a naturii și de refacere a ecosistemelor degradate. 

Articolul 17 din Directiva privind habitatele și articolul 12 din Directiva privind păsările prevăd ca statele membre să transmită rapoarte naționale privind progresele înregistrate în implementarea directivelor. Pe baza acestor date, AEM întocmește Raportul privind starea naturii și publică toate seturile de date aferente sub formă de baze de date sau instrumente de vizualizare. 

Natura 2000 este o rețea formată din principalele arii de reproducere și de odihnă a speciilor rare și periclitate, precum și din anumite tipuri de habitate naturale rare care sunt protejate atât prin Directiva privind păsările, cât și prin cea privind habitatele. Se întinde pe teritoriul celor 27 de țări ale UE, atât pe uscat cât și pe mare, și asigură supraviețuirea pe termen lung a celor mai valoroase și mai periclitate specii și habitate din Europa. AEM culege informații despre siturile Natura 2000, referitoare la mărimea populației și la starea lor de conservare, și le prezintă în cadrul vizualizatorului Natura 2000, printre altele. Aflați mai multe despre activitatea AEM în ceea ce privește rețeaua Natura 2000 de aici și consultați indicatorul aferent.

Permalinks

Acţiuni asupra documentului