următorul
anteriorul
articole

HelpCenter FAQ

Ce sunt gazele-F și de ce sunt dăunătoare?

HelpCenter FAQ

Gazele fluorurate (gazele-F) sunt gaze produse de om pentru a fi folosite în aplicații industriale variate. Ele sunt adesea utilizate ca înlocuitori pentru substanțele care diminuează stratul de ozon, deoarece nu deteriorează stratul de ozon al atmosferei. În schimb, gazele F sunt gaze cu puternic efect de seră, al căror potențial de încălzire este chiar mai mare decât al dioxidului de carbon (CO2). Prin urmare, ele contribuie într-o măsură mare la schimbările climatice. 

Pentru a controla emisiile de gaze-F, inclusiv de hidrofluorocarburi (HFC), Uniunea Europeană a adoptat două acte legislative: Regulamentul privind gazele-F și Directiva privind sistemele mobile de climatizare. AEM contribuie prin strângerea datelor raportate de companii privind producția, importul, exportul, distrugerea și utilizarea ca intermediari de sinteză a gazelor-F din UE. Aceste date sunt publicate anual în Raportul privind gazele fluorurate cu efect de seră.

Permalinks

Acţiuni asupra documentului