următorul
anteriorul
articole

HelpCenter FAQ

Ce poluanți sunt principala cauză a poluării atmosferice?

HelpCenter FAQ

Directivele Uniunii Europene privind calitatea aerului înconjurător introduc obligația de măsurare  a concentrațiilor din aer ale unei serii de poluanți despre care se consideră că au un impact semnificativ asupra sănătății oamenilor și a mediului. Sunt instituite standarde juridice (adică niveluri maxime care nu pot fi depășite) pentru următorii poluanți: dioxid de sulf, oxizi de azot și dioxid de azot, particule în suspensie (atât PM10, cât și PM2,5), plumb, benzen, monoxid de carbon, ozon, arsen, cadmiu, nichel și benzo(a)piren.

Permalinks

Tag-uri

Acţiuni asupra documentului