următorul
anteriorul
articole

HelpCenter FAQ

Ce este biodiversitatea și de ce este important să o conservăm?

HelpCenter FAQ

Biodiversitatea descrie în mod colectiv miliardele de organisme vii unice care trăiesc pe Pământ, precum și interacțiunea dintre ele. Ele reprezintă un element vital al vieților noastre, dar sunt amenințate permanent. Principalele presiuni asupra biodiversității sunt create de schimbarea folosinței terenurilor (ex. despăduriri, monoculturi intensive, urbanizare), de exploatarea directă – cum ar fi vânătoarea și pescuitul excesiv, de schimbările climatice, de poluare și de speciile străine invazive. 

Conservarea biodiversității este esențială nu numai pentru valoarea ei în sine, ci și deoarece ne oferă printre altele aer curat, apă proaspătă, soluri de calitate și polenizarea culturilor. Ne ajută să luptăm împotriva schimbărilor climatice și să ne adaptăm la ele, contribuind de asemenea la reducerea impactului catastrofelor naturale. Prin urmare, declinul biodiversității are consecințe majore asupra societății, economiei și sănătății oamenilor. 

Sistemul european de informații privind natura (EUNIS) oferă date esențiale despre specii, tipuri de habitat și zone protejate. 

Pentru informații suplimentare, consultați Sistemul european de informații privind biodiversitatea (BISE).

Permalinks

Acţiuni asupra documentului