următorul
anteriorul
articole

HelpCenter FAQ

Care este ponderea emisiilor de gaze cu efect de seră a fiecărui mod de transport?

HelpCenter FAQ

Ponderea emisiilor de GES ale fiecărui mod de transport este calculată pe baza emisiilor naționale raportate conform Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) și conform mecanismului UE de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră și este disponibilă pe site-ul AEM.

Permalinks

Tag-uri

Tag-uri
Tag-uri Transporturile
Acţiuni asupra documentului